Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν εντός  10 εργάσιμων ημερών στις
παρακάτω περιπτώσεις:

Επιστροφή λανθασμένου προϊόντος:
Σε περίπτωση που το προϊόν που σας παραδοθεί είναι λανθασμένο (δηλαδή δεν είναι το προϊόν της παραγγελίας σας) μπορείτε να το επιστρέψετε σε εμάς, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, στην παραπάνω διεύθυνση, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την επιχείρηση.

Δικαίωμα υπαναχώρησης:
Σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας καταναλωτή (Ν. 2251/1994) έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του.
Η επιστροφή προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχτεί ή αποσφραγισθεί, δεν είναι λερωμένη ή αλλοιωμένη, ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής του. Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα αποστολής καθώς και επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη. Για να πραγματοποιήσετε επιστροφή προϊόντος, απαραίτητο είναι να προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση.

Επιστροφή ελαττωματικού:
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν που παραλάβατε είναι ελαττωματικό, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα την εταιρεία μας έτσι ώστε να επιστραφεί το προϊόν στις αποθήκες μας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ευθύνη βαραίνει την εταιρεία μας θα αντικατασταθεί άμεσα. Η αποστολή επιβαρύνει την επιχείρηση BIKE LANE . Σε κάθε άλλη περίπτωση το προϊόν κατόπιν συνεννόησης και αφού καλύπτεται από εγγύηση θα αποσταλεί στην κατασκευάστρια εταιρεία για επισκευή.