Ποδήλατα για κάλυψη μεγάλων αποστάσεων και προπονήσεων.