Για την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας το bikelane.gr διατηρεί στην βάση δεδομένων του για ένα (1) έτος τα εξής στοιχεία:

Όνομα
Επίθετο
Όνομα εταιρίας (προαιρετικά)
Διεύθυνση
Πόλη / Κωμόπολη
Περιφέρεια (προαιρετικά)
Ταχυδρομικός κώδικας
Αριθμός τηλεφώνου
Διεύθυνση email

Τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους στην βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και μετά αυτομάτως διαγράφονται οριστικά.

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της bikelane.gr έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο για τους παρακάτω σκοπούς:

  1. Για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών σας.
  2. Για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με αίτημα σας που αφορά τις παραγγελίες σας.

Το bikelane.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.