Για περισσότερη άνεση και ασφάλεια στο ποδήλατο και στον αναβάτη.