Το bikelane.gr για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.
Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος του bikelane.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Κρυπτογράφηση & Εξασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων

Το bikelane.gr χρησιμοποιεί σύγχρονα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης τα οποία επιτρέπουν την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών.
Μόλις ο επισκέπτης προηγείται σε οποιαδήποτε σελίδα του bikelane.gr δημιουργείται μια μοναδική, ασφαλής “σύνδεση” μέσω του client (π.χ. Browser που χρησιμοποιεί) και του server.
Η ασφαλής σύνδεση πιστοποιείται από τον πάροχο του TLS Certificate (TLS 1.3 SHA256 ECDSA) που στην περίπτωση αυτή είναι η Let’s Encrypt, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

Αυτόματη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων μετά το πέρας ενός (1) έτους.
Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους στην βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και μετά αυτομάτως διαγράφονται οριστικά.
Για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μπορείτε να στείλετε αίτημα στο info@bikelane.gr με θέμα “ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”.